Jošt Pristovnik

Jošt Pristovnik

Študij fizioterapije je zaključil na fakulteti Alma Mater Europaea- ECM. Že tekom diplomske naloge je raziskoval kako vadba vpliva na fizične zmogljivosti starostnikov.

Po zaključenem študiju je opravil pripravništvo na UKC MB na inštitutu za fizikalno in rehabilitacijsko medicino
Za tem je v javnem sektorju nekaj let nabiral izkušnje z ortopedsko/ mišično-skeletno problematiko, predvsem z osteoartritisom in starejšo populacijo.
Ob delu se redno strokovno izpopolnjuje, predvsem na področju manualne in ortopedske fizioterapije (Mulligan, manualna obravnava miofascialnih struktur,…) in s prebiranjem strokovne literature nadgrajuje svoje znanje.
K delu pristopa individualno in celostno ter strmi k praksi, ki je podprta z dokazi.