Gleženj in stopalo

 • Inverzijski in everzijski zvini
 • Tarzalne ali kalkanealne  koalicije konzervativno ali postoperativno
 • Mortonov nevrinom
 • Rehabilitacija po bi ali tri maleolarnih zlomih
 • Sinus tarsi
 • Utesnitveni sindromi
 • Plantarni fascitis
 • Spina calcanea
 • Trn v peti
 • Tendinopatija ahilove tetive
 • Hallux valgus
 • Stresne frakture
 • Morbus sever